Hvordan bliver en kommune LGBT-venlig?

Der skal arbejdes hårdt og på alle niveauer for at inkluderer alle uanset seksuel orientering

Aktivismegruppen 55+ under Feministisk Forandring havde besøg af to svenske aktivister på deres månedlige møde i juni. Berit Larsson og Agneta Wiren er lysende eksempler på, at når man først har fået aktivisme ind i blodet, så bliver det der. De er begge i 70erne, er aktive i kvindebevægelsen, i den svenske HBTQ-bevægelse og været med til at danne Kvinnefolkhöjskolen i Göteborg. Berit og Agneta bruger deres erfaringer og mod både udenomsparlamentarisk og til at påvirke Göteborg kommune.

Göteborg kommune og by har tidligere været betegnet som en meget voldspræget kommune med hatecrimes mod seksuelle minoriteter og andre anderledes end normen. Med ihærdig indsats fra blandt andet HBTQ-foreningen og Berits indsats har Göteborgs Stad nu etableret et HBTQ-råd, som ”bidrager til at sikre HBTQ-personers menneskelige rettigheder, bl.a. gennem at øge integreringen af et HBTQ-perspektiv i stadens virksomhed” (oversat fra svensk). Det betyder, at alle politikker skal have et perspektiv, som gør ansatte i stand til at arbejde normkritisk og have medborgerdialog uanset seksuel orientering.

Rådet blev dannet på baggrund af rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg. Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014”. i rapporten oplistes alle de perspektiver – lige fra børne-, ligestillings-, miljø- og omverdensperspektivet, som skal indgå i en strategi om at være LGBT-venlig. Sverige er på mange måder meget længere end Danmark med at implementere et normkrltisk perspektiv. De har for eksempel både certifikat- og diplom-niveau i normkritisk analyse på mange uddannelser. Berit uddanner kommunens folk i at arbejde med HBTQ-perspektiv, så alle er klar til at møde borgere, hvor de er og se dem som ressource. Jeg ville gerne have lavet et link til rapporten, men kan ikke finde den på Göteborg stads hjemmeside. Jeg har en kopi, hvis nogen er interesseret i at læse den.

Agneta arbejder med HBT-senior netværk, da det kan være svært at blive nødt til at få hjælp og samtidig skulle åbne sit hjem, hvis man lever på en alternativ måde i forhold til normen. ”Når regnbuen bliver grå” er temaet, som uddanner folk i hjemmeplejen og får forskning på området. Det nyeste tiltag er, at der nu er dannet et forening HBTQ-seniorernas boendeförening i Göteborg, som arbejder for boliger og et miljø, som er HBTQ-venlig, uden at være ekskluderende for nogen.

Göteborg regnes nu for at være den mest HBTQ-venlige by i Sverige. Det skal der arbejdes hårdt og på alle niveauer for at være. Agneta og Berit har været en aktiv brik for at nå til den placering.

 

 

  • Blev medlem hos Feministisk Forandring

    Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022