Vi er en platform, hvor vi taler om feminisme som en kultur, og om hvordan kunst og kultur kan bruges som et feministisk værktøj.

Vi ønsker at mødes i et fællesskab som inviterer til åben debat, hvor et aktivt øre er lige så velkomment som at tale og stille spørgsmål. Rummet indbyder til dialog og debat, men det er også et sted hvor tvivl kan komme dig til gode og hvor vi ud fra vores eget udgangspunkt og vores egen opfattelse kan diskutere forskellige feministiske temaer:

Åbne møder

I gruppen holder vi åbne møder, hvor vi i fællesskab sætter dagsordenen, og hvor du har lige så meget at skulle have sagt som alle andre. Her er stedet hvor der ikke er noget der hedder almen viden, og hvor det ikke forventes at du nødvendigvis ved en masse eller er afklaret omkring hvad du mener feminisme er, og hvad feminisme er for dig. 

Når det er sagt, er vores primære fokus på kunst og kultur, men i en bred forstrand.

Vi interesserer os for kulturen bag feminisme og for den måde det feministiske rum er åbent og imødekommende. På hvordan man samler sig og organiserer sig og på den kultur, der opstår i det feministiske fællesskab.

Vi interesserer os for kunst og det kreative udtryk. Vi betragter kunsten, som værende i stand til at vække empati og forståelse, hvilket i sig selv og et udtryk for feminine værdier.

 
 
 
Hvad er feminisme i dag?
Er jeg feminist?
Hvordan skal vi samle os?
Hvad har kultur med feminisme at gøre?

Hvordan kommer ovenstående så til udtryk/ Vores aktivisme?

På nuværende tidspunkt arbejder vi på at få et koncept kaldet ”Tema Torsdag” op at køre, ca. en gang om måneden. Her vil vi invitere alle der har lyst til at komme, drikke en øl, lytte, se, snakke om, og arbejde med et bestemt tema.

Vi er i fuld gang med brainstormingen på temaer og spørgsmål inden for feminismen, de kunne for eksempel være:   

 •  Hvad er intersektionalisme?
 •  Hvad er LGBTQA+
 •  Hvad er feminisme?
 •  Hvad er maskulinitet?
 •  Hvad er klassekamp?
 •  Hvad betyder ligestilling?
 •  Hvordan har feminismen udviklet sig?
 •  Hvordan kan vi bruge kunst som et feministisk værktøj?

Disse ord og spørgsmål kan udforskes på mange måder, og her håber vi at kunne komme ind i billedet! Vi vil gerne skabe rammen for en undersøgelse af disse, eller lignende, spørgsmål.

Hvordan Tema Torsdag kan arbejde med disse temaer vil måske variere fra gang til gang.

Nogle ideer

 

 • En aften om feministiske visioner.
 • Oplæsninger af lyrik og tekster med feministiske budskaber
 • Protestsangaften – Hvor kommer teksterne fra? Hvad gør fællessang? Hvordan understøtter det feministiske værdier?
 • Femi-filmaften – spillefilm eller dokumentar. Med samtale om tema fra filmen.
 • Femi-foredrag og gode fortællinger
 • Feministisk byvandring

Det er vigtigt at nævne at alle aftener inkluderer drikkelse i form af øl, kaffe og vand, for at styrke det hyggelige element.

 • Blev medlem hos Feministisk Forandring

  Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022