Navnet InterAct er en sammentrækning af ordene Intersektionalitet og Aktion. Vi laver anti-diskriminationsaktivisme med et intersektionelt perspektiv.  Begrebet intersektionalitet forstår vi sådan, at mennesker lever komplekse liv med specifikke personlige erfaringer, som på en gang er individuelle og strukturelt betingede.

Forskellige former for undertrykkelse overlapper og former hinanden, og det samme gør privilegier.  Denne kompleksitet mener vi, det er afgørende nødvendig at have fokus på både i forhold til samfundets fælles forståelse af politiske problemstillinger og i forhold til politisk arbejde og organisering. Desværre er den også alt for overset i begge kontekster. Det ønsker vi i InterAct at bidrage til at lave om på! Det er vores håb at kunne gøre det ved at skabe en platform, hvor grupper og individer kan mødes om det fælles arbejde imod diskrimination af enhver art, og hvor vi kan øge samarbejdet og solidariteten i vores politiske fællesskab ved at uddanne, støtte og styrke hinanden.

InterAct er en relativt nystartet gruppe. Indtil videre har vi idégrundlaget på plads (der er altid mulighed for revision efterhånden, som arbejdet skrider frem og vi lærer af det og hinanden), men vi har endnu ikke sat gang i den øvrige aktivisme.

Alle interesserede ønsker vi velkomne med åbne arme i gruppen, især opfordres I derude med forskellige minoritetserfaringer til at springe om bord og forme arbejdet!

 
 
 
Forskellige former for undertrykkelse overlapper og former hinanden, og det samme gør privilegier.

Vores formål

 •  At fremme intersektionelt samarbejde og synlighed af/bevidstheden om intersektionelle problemstillinger og erfaringer
 •  At fremme intersektionelt samarbejde og synlighed af/bevidstheden om intersektionelle problemstillinger og erfaringer

Vores værdier

 •  Mennesker med erfaringer i front, ikke ’eksperter’. Vi ønsker at give plads, power og taletid til de mennesker det drejer sig om.

   

Fremtidige aktiviteter

 •  Danne et netværk med dertilhørende Face book-forum

   

 •  Arrangere events

   

 •  Arbejde for mangfoldighed, rummelighed og solidaritet internt i FF

   

 •  Studiegruppe om intersektionalitet

   

Metoder

 •  Anti-hierarkisk tilgang
 •  Evaluering, refleksion, åbenhed for kritik, lydhørhed
 •  Safe(r) spaces: Vi vil arbejde for en hensynsfuld omgangsform, men kan dog ikke garantere et fuldstændigt safe space, da det er en forudsætning for at kunne danne en koalition, at vi repræsenterer forskellige erfaringer, interesser, metoder og synspunkter, og at vi netop blandt andet skal arbejde sammen om at øge vores kendskab til hinanden. Forhåbentlig vil koalitionen blive sammensat af en mangfoldighed af organisationer, grupper og individer – det bliver en ’messy’ flok med indbyggede modsætninger, uenigheder og flydende grænser. Det tager vi som en forudsætning for arbejdet. Vi arbejder med ’det muliges kunst’ inden for disse forudsætninger. Det kan fx indebære konfrontation med andres uvidenhed om ens udfordringer. Vi forbeholder os retten til at ekskludere grupper og individer, som har udtalt sig/handlet racistisk, sexistisk, heterosexistisk, cissextistisk, homofobisk, xenofobisk, ableistisk eller på andre måder stigmatiserende/undertrykkende over for en anden minoritetsgjort gruppe, og som ikke bagefter tager afstand fra denne handling/holdning.

ENGLISH VERSION

We are an anti-discrimination platform with an intersectional focus. Understanding that oppressions overlap and shape each other in complex ways, we aim to provide a space for groups and individuals to connect. By empowering and educating one another we can further collaboration and solidarity within the wider political community. We strive to work in a non-hierarchical fashion. We work along 3 strands:

 1. Create a network to facilitate cooperation and synergy between organizations and individuals working to end various kinds of stigmatization and discrimination
 2. Facilitate debate meetings/talks with an intersectional perspective, and
 3. Discuss Feministisk Forandring as a space and how we can work towards making it as inclusive as possible.
 • Blev medlem hos Feministisk Forandring

  Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022