Årsmøde & generalforsamling onsdag den 31. marts 2022 kl. 19. – 21.30

Sted og program meddeles i den tilsendte invitation
Vi glæder os meget til, at vi kan se hinanden i virkeligheden og ikke som sidste år på skærmen!
Årsmødets indhold er sin sidste planlægningsfase og meldes ud sammen med stedet for mødet.
Herefter tager vi hul på alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:Valg af dirigentValg af referentBeretningRegnskab, budget og kontingentFremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogramBehandling af indkomne forslagValg af bestyrelse og suppleanterValg af revisorEventuelt Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen. Der skal nemlig nye til, da tre af de gamle siger tak for denne gang og fortsat bliver i foreningen.
 
Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675. Husk at skrive din emailadr. så du kan modtage nyhedsbreve mm.

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk
 
Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Annelise, Jannie, Helena og Lisbeth