Invitation til generalforsamling

Nyhedsbrev januar 2020

Generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts, 2020
Der er generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts kl. 18 i Studiestræde 24 Store mødelokale 1.sal i København.

Det er 5 års fejring af Feministisk Forandring, så vi starter med mad (egenbetaling) og derefter et spændende oplæg af Lise Lotte Hansen, RUC, om filosoffen Nancy Frasers nye skrifter om feminisme for 99 pct. Desuden kommer vi med et politikpapir om ’vold mod kvinder’, opsamling fra medlemsmødet 8.2. og så alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab, budget og kontingent
 5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen.

Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk

Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Runa, Annelise, Jannie og Lisbeth

Fællesmøde om aktivisme og politik d. 16/09

På lørdag er der fællesmøde i Feministisk Forandring, hvor vi blandt andet skal snakke om vores rolle i forhold til FI. Vi skal snakke om mange vigtige ting, så vi håber alle medlemmer vil komme.

Programmet er som følgende:

11.00-11.15: Velkomst & fællessang
11.15-12.30: FF & FI
12.30-13.15: Frokostpause
13.15-14.45: Lokalpolitisk aktivisme v. FØ-gruppen
14.45-15.00: Te, kaffe & kage
15.00-16.00: Prostitionspolitik v. arbejdsgruppen
16.00-16.10: Sang & tak for idag
16.10-16.30 oprydning

FF vil byde på sandwich, kage og kaffe.

Det vil foregå hos 3F, Peter Ipsens Allé, 2400 København, 11-16.30

Hvordan bliver en kommune LGBT-venlig?

Hvordan bliver en kommune LGBT-venlig?

Der skal arbejdes hårdt og på alle niveauer for at inkluderer alle uanset seksuel orientering

Aktivismegruppen 55+ under Feministisk Forandring havde besøg af to svenske aktivister på deres månedlige møde i juni. Berit Larsson og Agneta Wiren er lysende eksempler på, at når man først har fået aktivisme ind i blodet, så bliver det der. De er begge i 70erne, er aktive i kvindebevægelsen, i den svenske HBTQ-bevægelse og været med til at danne Kvinnefolkhöjskolen i Göteborg. Berit og Agneta bruger deres erfaringer og mod både udenomsparlamentarisk og til at påvirke Göteborg kommune.

Göteborg kommune og by har tidligere været betegnet som en meget voldspræget kommune med hatecrimes mod seksuelle minoriteter og andre anderledes end normen. Med ihærdig indsats fra blandt andet HBTQ-foreningen og Berits indsats har Göteborgs Stad nu etableret et HBTQ-råd, som ”bidrager til at sikre HBTQ-personers menneskelige rettigheder, bl.a. gennem at øge integreringen af et HBTQ-perspektiv i stadens virksomhed” (oversat fra svensk). Det betyder, at alle politikker skal have et perspektiv, som gør ansatte i stand til at arbejde normkritisk og have medborgerdialog uanset seksuel orientering.

Rådet blev dannet på baggrund af rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg. Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014”. i rapporten oplistes alle de perspektiver – lige fra børne-, ligestillings-, miljø- og omverdensperspektivet, som skal indgå i en strategi om at være LGBT-venlig. Sverige er på mange måder meget længere end Danmark med at implementere et normkrltisk perspektiv. De har for eksempel både certifikat- og diplom-niveau i normkritisk analyse på mange uddannelser. Berit uddanner kommunens folk i at arbejde med HBTQ-perspektiv, så alle er klar til at møde borgere, hvor de er og se dem som ressource. Jeg ville gerne have lavet et link til rapporten, men kan ikke finde den på Göteborg stads hjemmeside. Jeg har en kopi, hvis nogen er interesseret i at læse den.

Agneta arbejder med HBT-senior netværk, da det kan være svært at blive nødt til at få hjælp og samtidig skulle åbne sit hjem, hvis man lever på en alternativ måde i forhold til normen. ”Når regnbuen bliver grå” er temaet, som uddanner folk i hjemmeplejen og får forskning på området. Det nyeste tiltag er, at der nu er dannet et forening HBTQ-seniorernas boendeförening i Göteborg, som arbejder for boliger og et miljø, som er HBTQ-venlig, uden at være ekskluderende for nogen.

Göteborg regnes nu for at være den mest HBTQ-venlige by i Sverige. Det skal der arbejdes hårdt og på alle niveauer for at være. Agneta og Berit har været en aktiv brik for at nå til den placering.

 

 

Talk Town: Feministisk lokalpolitik NU! 19. maj

Feministisk lokalpolitik: Hvad drømmer du om?

Du er hermed inviteret til at komme med Feministisk Forandring til Talk Town for at snakke om feministisk lokalpolitik.

Til arrangementet vil GUDRUN SCHYMANN, leder af Feministisk Initiativ i Sverige berette om deres erfaringer efter at være valgt ind i 13 kommuner; hvad vil de, hvad er de lykkes med og hvilke kampe udestår?

I fællesskab udvikles nye feministiske visioner for en lokalpolitik i Danmark. Hvilke konkrete forslag – eller store visioner skal være med til at forme vores lokalsamfund? Ideerne debatteres med

 • Charlotte Lund, Borgerrepræsentationen, København (EL)
 • Balder Mørk Andersen, Frederiksberg kommunalbestyrelse (SF)
 • Carolina Magdalene Maier, Folketinget (Alternativet)

Det kommer til at foregå fredag den 19. maj 2017, kl. 16 – 18 Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, Kbh. – den åbne scene.

Arrangementet er støttet af Kvindernes Bygningsfond.

Årsmøde og generalforsamling torsdag den 23. marts

Medlemmer kan deltage i årsmøde og generalforsamling torsdag den 23. marts i Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7, København N. Vi starter med dejlig mad fra ”Send flere krydderier” (egenbetaling) og derefter årsmøde,. På årsmødet vil vi tage beslutninger om foreningens politikker: Feministisk økonomi, borgerløn og arbejdstid. Kriminalitet, seksualitet, socialpolitik, prostitution og kriminalisering. Feministisk aktivisme, antiracisme og minoritetspolitik. Feminisme og valg til Folketinget og kommunalråd. Der kommer sikkert flere emner på banen. Meld dig ind i foreningen, bliv eventuelt medlem af en aktivismegruppe eller ta’ initiativ til en ny gruppe. Aktive medlemmer er foreningens overlevelse.  

Rødstrømperne fortalte om “dengang” i 70´erne og 80´erne – dialog om aktivisme den 19. januar

I Kvindehuset, Gothersgade 37 i København fortalte fire rødstrømper om deres deltagelse i aktivisme dengang og nu for ca. 90 lyttede unge og ældre kvinder, som kommenterede og deltog aktivt i diskussionerne.

Anledningen var, at medlem af Feministisk Forandring og rødstrømpe Birthe Marker netop er fyldt 80 år, og derfor inviterede Feministisk Forandring til dialog om aktivisme dengang og nu.

En mulig opfølgning af denne succes er et arrangement om basisgrupper, kontakt os på info@feminitiskforndring.dk eller se på vore facebook-side for yderligere oplysninger.

En invitation til et kommende møde om prostitution den 9. februar

Et møde om prostitution den 9. februar 17.00 – 19.00 i Kvinderådets Lokaler, Niels Hemmingsens Gade 10 i København. Mødet ligger i forlængelse af et symposium, vi holdt i november 2015, derfor kan man modtage rapporten fra symposiet ved at henvende sig til Feministisk Forandring info@feministiskforandring.dk.

Vi vil gerne diskutere, hvordan vi kan forholde os til politikken på prostitutionsområdet herhjemme blandt andet med udgangspunkt i CEDAW konventionen (nemlig Konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder). Til mødet er dels inviteret deltagerne på symposiet, dels nogle få andre på forhånd. Der er begrænset plads, så tilmeld dig via info@feministiskforandring.dk. Deltagelse  er efter ”først-til-mølle-principper”. Som udgangspunkt for vores fælles diskussion opfordrer vi deltagere til at  læse et udkast til en kronik, som Bodil Pedersen og Inge Henningsen arbejder på lige nu.  Den får du, hvis du deltager, når du kontakter Feministisk Forandring.

Venlig hilsen Bodil Pedersen, Inge Henningssen og Kirsten Grønbæk