Årsmøde & generalforsamling onsdag den 31. marts 2022 kl. 19. – 21.30

Sted og program meddeles i den tilsendte invitation
Vi glæder os meget til, at vi kan se hinanden i virkeligheden og ikke som sidste år på skærmen!
Årsmødets indhold er sin sidste planlægningsfase og meldes ud sammen med stedet for mødet.
Herefter tager vi hul på alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:Valg af dirigentValg af referentBeretningRegnskab, budget og kontingentFremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogramBehandling af indkomne forslagValg af bestyrelse og suppleanterValg af revisorEventuelt Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen. Der skal nemlig nye til, da tre af de gamle siger tak for denne gang og fortsat bliver i foreningen.
 
Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675. Husk at skrive din emailadr. så du kan modtage nyhedsbreve mm.

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk
 
Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Annelise, Jannie, Helena og Lisbeth 

Hvorfor stemme på en feminist? Mandag den 20. Maj 2019 kl. 16.15 – 18.30

Mandag den 20. Maj 2019 kl. 16.15 – 18.30 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København.

Feministisk Forandring inviterer alle interesserede til et arrangement op til Folketinget. Kom og bliv klogere på feminisme, ligestilling og køn i politik, hvorfor man skal stemme på en feminist, og stil spørgsmål til partiernes folketingskandidater om, hvordan de vil bidrage til og sikre ligestilling fremadrettet.

Arrangementet vil byde på oplæg fra professor Drude Dahlerup, der vil fortælle om sin undersøgelse blandt folketingspolitikere, der viser, at et flertal af de blå folketingskandidater mener, at ligestilling allerede er opnået eller gået for langt. Samt et oplæg fra Elisabeth Møller Jensen, tidligere direktør i KVINFO, om hvorfor man skal stemme på en feminist.

Aftenen slutter med en politisk debat med folketingskandidater fra de forskellige partier. De kandidater der stiller op til debat er:
Michael Lange (V)
Peter Stakemann (K)
Yildiz Akdogan, (S),
Samira Nawa (RV),
Carl Valentin (SF),
Henrik Marstal (Alt)
Anna Berg (EL)

Her får  kandidaterne mulighed for at svare på, hvorfor de er eller de ikke er feminister, hvordan det afspejles i deres politik samt besvare spørgsmål fra salen.

Arrangementet start kl. 16:30, men kom gerne før og få en kop kaffe eller the.

Deltagende politikere bliver løbende annonceret på Feministisk Forandrings facebookside og hjemmeside.

Feministiske hilsener fra arbejdsgruppen i Feministisk Forandring

PROGRAMMET
Kl. 16.15 Kaffe og the
Kl. 16.30 Velkomst
Kl. 16.35 Hvorfor stemme på en feminist? v. Elisabeth Møller Jensen
Kl. 16.45 Oplæg “Findes der feminister i Folketinget?” v. professor Drude Dahlerup
Kl. 17.30 Politisk debat om feminisme, ligestilling og køn med partiernes folketingskandidater
Kl. 18.30 Farvel og godt valg
Ordstyrer: Elisabeth Møller Jensen

Medlemsmøde: “Udvikling af feministisk aktivisme – hvordan gør vi?” lørdag den 8. februar, 2020

Alle medlemmer af Feministisk Forandring inviteres hermed til medlemsmøde lørdag den 8. februar kl. 11 – 15 i Enhedslistens lokale i Studiestræde 24, (i gården) i København K.

Bestyrelsen ønsker at sætte spot på de ønsker og behov, der er til udvikling af Feministisk Forandring med fællesskab og aktivisme i fokus. Så hvad har du lyst til, og hvor synes du, at Feministisk Forandring skal udvikle sig hen?

For at skabe en god proces har vi inviteret Susanne Langer fra Extinction Rebellion til at styre processen og fortælle, hvordan de udvikler aktivisme.
Vi håber du har lyst til at være med. Til mødet vil der være drikkelse og sandwich.

Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675. Husk at anføre mailadr. så du fremover modtager nyhedsbrev mm.
Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk

Voldsobservatoriets udtalelse om gensidig vold -indlæg fra Kvinderådet

20 Februar 2018 
Originalt indlæg fra: http://www.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet/voldsobservatoriets-udtalelse-om-gensidig-vold

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Det nationale Voldsobservatorium er et forum af forskere og praktikere, der alle  arbejder med kønsrelateret vold. Observatoriet har på sit møde den 6. februar behandlet rapporten om gensidig vold og den på mødet nedsatte gruppe af voldsforskere udtaler følgende:

Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet for ligestillingsminister Karen Elllemann, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Rapportens påstande er også begyndt at dukke op i den offentlige debat og i behandler- og uddannelseskredse.

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal  (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at langt flere kvinder end mænd angiver at være udsat for partnervold.

3 gange så mange kvinder som mænd i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for fysisk vold fra nuværende eller tidligere partner

6 gange så mange kvinder som mænd kontakter årligt en skadestue pga. udsættelse for vold fra en partner

928 kvinder mod 146 mænd politianmeldte vold fra person med samme bolig i perioden 2008-2009

Rapporten om gensidig vold bygger i høj grad  på ældre amerikanske undersøgelser af, hvordan vold indgår i parforholdskonflikter. Mange af disse undersøgelser omfatter ikke-repræsentative grupper (studerende, folk der melder sig på nettet). Samtidig benyttes en skala for måling af vold, der eksempelvis ikke medtager seksuel vold eller vold fra ekspartnere. Det betyder, at rapportens konklusioner ikke kan generaliseres, sådan som det er sket i de danske medier.

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder. Der er ingen uenighed blandt voldsforskere – inklusive rapportens forfattere – om, at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv komponent i både forskning og målrettede indsatser for at mindske vold i parforhold.

På arbejdsgruppens vegne

Arushma Imran Naqash, læge

Bo Wagner Sørensen, forsker, phd

Bodil Maria Petersen, lektor emerita

Eva Bertelsen, forsker/ekstern lektor

Inge Henningsen, statistiker

Karin Helweg-Larsen, speciallæge

 

Kontakt

Inge Henningsen

Ingehenningsen67@gmail.com

61698504

Det Nationale Voldsobservatorium er forankret i Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium. Koordinering af Det Nationale Voldsobservatorium foretages af Kvinderådet

Invitation til generalforsamling

Nyhedsbrev januar 2020

Generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts, 2020
Der er generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts kl. 18 i Studiestræde 24 Store mødelokale 1.sal i København.

Det er 5 års fejring af Feministisk Forandring, så vi starter med mad (egenbetaling) og derefter et spændende oplæg af Lise Lotte Hansen, RUC, om filosoffen Nancy Frasers nye skrifter om feminisme for 99 pct. Desuden kommer vi med et politikpapir om ’vold mod kvinder’, opsamling fra medlemsmødet 8.2. og så alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab, budget og kontingent
 5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen.

Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk

Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Runa, Annelise, Jannie og Lisbeth

Fællesmøde om aktivisme og politik d. 16/09

På lørdag er der fællesmøde i Feministisk Forandring, hvor vi blandt andet skal snakke om vores rolle i forhold til FI. Vi skal snakke om mange vigtige ting, så vi håber alle medlemmer vil komme.

Programmet er som følgende:

11.00-11.15: Velkomst & fællessang
11.15-12.30: FF & FI
12.30-13.15: Frokostpause
13.15-14.45: Lokalpolitisk aktivisme v. FØ-gruppen
14.45-15.00: Te, kaffe & kage
15.00-16.00: Prostitionspolitik v. arbejdsgruppen
16.00-16.10: Sang & tak for idag
16.10-16.30 oprydning

FF vil byde på sandwich, kage og kaffe.

Det vil foregå hos 3F, Peter Ipsens Allé, 2400 København, 11-16.30

Larm og aktivisme er vejen til forandring

Larm og aktivisme er vejen til forandring

Nu skal der tales og handles åbent om feminisme og ligestilling til årets valg i kommunerne.

Feministisk Forandring, bestyrelsen og aktivismegruppen om økonomi

Der er kommunalvalg i november, og kandidaterne er ved at blive opstillet og placeret på listerne. Vi erklærede feminister skal tale åbent om feminisme og spørge politikerne, hvad de forstår ved feminisme. Hvordan vil de sikre ligestilling på det lokale plan? De skal ikke blot afkræves nogle svar på, hvordan de vil skabe ligestilling bredt defineret — men vi må også stå på et krav om handling.

Hvordan vil kandidaterne sikre, at der ikke er vold i nære relationer og familier, så kvinder og børn ikke behøver at bo på kvindekrisecentre? Hvordan vil de sikre, at kommunen har en ældreomsorg, som betyder, at alle uanset etnicitet, handicap og seksualitet kan udleve deres potentiale og være sig selv? Hvordan vil de arbejde for, at børn kan være i daginstitutioner og skoler uden at skulle være underlagt stereotyper i forhold til forventninger til drenge og piger, hvide eller brune, uanset seksualitet? Hvordan sikres bæredygtighed gennem mulighed for cykling frem for bilisme i by og på land? Hvordan tilrettelægges en flygtningeintegration, som er inkluderende og uden racisme?

Feministiske ”fodtryk” i svenske kommuner

Det politiske parti Feministisk initiativ i Sverige (FI) har repræsentanter i 13 kommuner rundt om i Sverige og i EU-parlamentet. FI har vist en vej med kommunale feministiske værdier. De har stillet op til det svenske parlament tre gange og var til sidste valg for 2 år siden næsten oppe på de 4 pct., som skal til for at komme ind. Gudrun Schymann er frontfigur og har været i politik i mange år, blandt andet som leder af Vänstrepartiet i Sverige — en mellemting mellem SF og Enhedslisten i Danmark.

FI har et markant feministisk grundlag med 6 hovedområder, som der arbejdes med i lokalpolitik: 1) Ligestilling blandt kommunes ansatte, 2) lige Løn og pension, 3) deling af det ubetalte arbejde i familien, 4) mænds vold mod kvinder er et samfundsmæssigt problem, 5) uddannelse og folkeskolen er vejen frem, 6) en ligestillet omsorg- og sundhedspolitik.

Alle disse områder skal løses i kommunen. Derfor er lokalpolitik og hverdagsliv tæt sammenvævet. Gudrun Schymann fremhæver, at der er globale ”fodaftryk”, som er pengenes og mændenes ”fodaftryk” med ”biler, bolig og bøffer”, og det skal der gøres op med.

Der kan være særlige lokale sager, som skal have opmærksomhed i den enkelte kommune. I Kiruna i det nordlige Sverige gik Feministisk Initiativ for eksempel ind i protester mod, at en pornoklub blev etableret i byen. Det kan også være, at der mangler lejeboliger i en by, og så tager FI det op.

Eventet Talk Town gav liv til debat om feministisk lokalpolitik

Visioner på sådanne emner og mange flere blev diskuteret på Feministisk Forandrings workshop i København den 19. maj i år på Talk Town, som er en 3-dages festival om køn, ligestilling og mangfoldighed. Feministisk Forandring havde samlet et panel bestående af Charlotte Lund fra Borgerrepræsentationen i København (EL), Balder Mørk Andersen fra Frederiksberg kommunalbestyrelse (SF) og lederen af Feministisk Initiativ (FI) i Sverige, Gudrun Schymann, som sammen med deltagerne kom med visioner for en feministisk lokalpolitik.

Deltagerne i workshoppen arbejdede med visioner, som de tegnede ind i bobler og på skyer. De viste, at der i sig selv er nok at gøre med at få mere ligestilling i byrådene, hvor der i alt kun sidder 29,7 pct. kvinder og meget få med etnisk minoritetsbaggrund. Der kan gøres rigtig meget i alle kommuner. For eksempel at det er kommunerne, som skal stille sikre steder til rådighed for voldsramte. Det handler også om at forebygge vold og være aktive i at modvirke, at der bygges myter og stereotype billeder op om bestemte grupper i kommunen. Der skal virkelig arbejdes med børneinstitutioner og en folkeskole, som inkluderer alle børn.

Danske kommunalpolitikere råber op

Charlotte Lund mener, at det er nu, der skal råbes op om en dagsorden, der omfatter en reel feminisme. De strukturer, der skaber uligheder, skal påtales, og dem, som sidder i byrådet skal anvise handlinger til forandring. Balder Mørk Andersen har oplevet, at man som politiker kan blive tilbøjelig til at gå mere stille med sine feministiske holdninger, hvis man har en kontroversiel holdning; for eksempel forbud mod sexkøb. Denne tøven smitter, og de feministiske krav tales ned og ud.

De er enige om, at der hele tiden skulle være opmærksomhed på, hvilke konsekvenser en konkret lokalpolitik har. I alle kommuner skal der redegøres for miljømæssige konsekvenser af en konkret politik. Hvorfor ikke en analyse af de kønsmæssige konsekvenser? De vil begge have åbenhed i demokratiet med sociale ombudsmænd og kommer med forslag om fleksibel arbejdstid for kommunens ansatte. For eksempel 6 timers arbejdsdag med fuld løn.

Én ting er de politiske handlinger og de konsekvenser, de får for os borgere i kommunen. En anden ting er, hvordan de politikere, vi vælger ind til at repræsentere os i byrådet, opfører sig overfor hinanden. For nylig har 22-årige Sonja Marie Jensen, som sidder i Nyborg byråd, hævet stemmen om de seksuelle chikaner, hun havde været udsat for fra ældre hvide mænd i byrådet. Nogle mente, hun gjorde det for at få omtale, andre mente, at nu var hun ude af spillet til en plads næste gang. Da de landsdækkende medier begyndte at skrive om sagen, fik hun imidlertid opbakning fra andre politikere. Vi håber, at Sonja Marie Jensen bliver genvalgt. Sagen viser, at der er brug for en endnu tydeligere feministisk stemme i lokalpolitik, som protesterer mod enhver form for diskrimination.

Feministisk Forandring vægter tid til og respekt for omsorg og fællesskaber

Feministisk Forandring (FF) er en forening og en bevægelse, som råber op om feministiske værdier gennem aktivisme og fællesskaber. Ved kommunalvalget i november skal vi stille spørgsmål til kandidaterne; spørge dem om, hvordan de vil arbejde for at skabe mulighed for at give og modtage omsorg med en god kvalitet i de kommunale institutioner, og om hvordan de vil give den enkelte borger indflydelse på de beslutninger, som vedrører den enkelte? Hvad vil kandidaterne gøre i forhold til at centrale samfundsmæssige ressourcer forbliver på offentlige hænder, hvor der ikke skal skabes profit? Hvordan de vil følge op på kommunens budgetter, således at der effektmåles, så underprivilegerede grupper ikke bliver overset?

For os handler det også om, hvordan demokratiet kan gøres mere levende: hvordan kan vi få os selv og andre op af sofaen og ind i kampen for et mere feministisk lokalsamfund? Hvordan kan vi blive mere aktive medborgere, der passer på og udvider vores lokale fællesskaber?

Der er ingen feministiske partier, som stiller op til dette kommunalvalg. Men derfor kan vi feminister godt afkræve de kandidater, som stiller op, at de forholder sig til ligestilling og feminisme. Ingen vil sige, at de går imod ligestilling, men de skal afkræves et svar på, hvordan vi vil kunne aflæse deres udsagn om at gå ind for ligestilling i praktisk politisk handling.

https://friktionmagasin.dk/larm-og-aktivisme-er-vejen-frem-til-forandring-a5c99c4ef69e

Hvordan bliver en kommune LGBT-venlig?

Hvordan bliver en kommune LGBT-venlig?

Der skal arbejdes hårdt og på alle niveauer for at inkluderer alle uanset seksuel orientering

Aktivismegruppen 55+ under Feministisk Forandring havde besøg af to svenske aktivister på deres månedlige møde i juni. Berit Larsson og Agneta Wiren er lysende eksempler på, at når man først har fået aktivisme ind i blodet, så bliver det der. De er begge i 70erne, er aktive i kvindebevægelsen, i den svenske HBTQ-bevægelse og været med til at danne Kvinnefolkhöjskolen i Göteborg. Berit og Agneta bruger deres erfaringer og mod både udenomsparlamentarisk og til at påvirke Göteborg kommune.

Göteborg kommune og by har tidligere været betegnet som en meget voldspræget kommune med hatecrimes mod seksuelle minoriteter og andre anderledes end normen. Med ihærdig indsats fra blandt andet HBTQ-foreningen og Berits indsats har Göteborgs Stad nu etableret et HBTQ-råd, som ”bidrager til at sikre HBTQ-personers menneskelige rettigheder, bl.a. gennem at øge integreringen af et HBTQ-perspektiv i stadens virksomhed” (oversat fra svensk). Det betyder, at alle politikker skal have et perspektiv, som gør ansatte i stand til at arbejde normkritisk og have medborgerdialog uanset seksuel orientering.

Rådet blev dannet på baggrund af rapporten ”Normbrytande liv i Göteborg. Lägesrapport om hbtq-personers livsvillkor 2014”. i rapporten oplistes alle de perspektiver – lige fra børne-, ligestillings-, miljø- og omverdensperspektivet, som skal indgå i en strategi om at være LGBT-venlig. Sverige er på mange måder meget længere end Danmark med at implementere et normkrltisk perspektiv. De har for eksempel både certifikat- og diplom-niveau i normkritisk analyse på mange uddannelser. Berit uddanner kommunens folk i at arbejde med HBTQ-perspektiv, så alle er klar til at møde borgere, hvor de er og se dem som ressource. Jeg ville gerne have lavet et link til rapporten, men kan ikke finde den på Göteborg stads hjemmeside. Jeg har en kopi, hvis nogen er interesseret i at læse den.

Agneta arbejder med HBT-senior netværk, da det kan være svært at blive nødt til at få hjælp og samtidig skulle åbne sit hjem, hvis man lever på en alternativ måde i forhold til normen. ”Når regnbuen bliver grå” er temaet, som uddanner folk i hjemmeplejen og får forskning på området. Det nyeste tiltag er, at der nu er dannet et forening HBTQ-seniorernas boendeförening i Göteborg, som arbejder for boliger og et miljø, som er HBTQ-venlig, uden at være ekskluderende for nogen.

Göteborg regnes nu for at være den mest HBTQ-venlige by i Sverige. Det skal der arbejdes hårdt og på alle niveauer for at være. Agneta og Berit har været en aktiv brik for at nå til den placering.

 

 

Talk Town: Feministisk lokalpolitik NU! 19. maj

Feministisk lokalpolitik: Hvad drømmer du om?

Du er hermed inviteret til at komme med Feministisk Forandring til Talk Town for at snakke om feministisk lokalpolitik.

Til arrangementet vil GUDRUN SCHYMANN, leder af Feministisk Initiativ i Sverige berette om deres erfaringer efter at være valgt ind i 13 kommuner; hvad vil de, hvad er de lykkes med og hvilke kampe udestår?

I fællesskab udvikles nye feministiske visioner for en lokalpolitik i Danmark. Hvilke konkrete forslag – eller store visioner skal være med til at forme vores lokalsamfund? Ideerne debatteres med

 • Charlotte Lund, Borgerrepræsentationen, København (EL)
 • Balder Mørk Andersen, Frederiksberg kommunalbestyrelse (SF)
 • Carolina Magdalene Maier, Folketinget (Alternativet)

Det kommer til at foregå fredag den 19. maj 2017, kl. 16 – 18 Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, Kbh. – den åbne scene.

Arrangementet er støttet af Kvindernes Bygningsfond.

Bevar Kvinfo

Foreningen Feministisk Forandrings generalforsamling i København den 23. marts i Verdenskulturcentret udtaler skarp kritik af Regeringens forslag om at lægge Kvinfo biblioteket ind under Det Kgl. Bibliotek. Vi kræver, at Mette Bock trækker sit forslag tilbage. Regeringen vil af med Kvinfo bibliotek, og Støjbergs forslag om at fjerne støtten til det prisbelønnede mentorprojekt for udenlandske kvinder er anslag mod integrationsarbejdet i Danmark. Vi opfatter det som et ideologisk og politisk angreb på hele ligestillingsarbejdet i Danmark.
Videns- og oplysningscentret Kvinfo er en unik institution, der gennem de sidste 30 år som selvejende organisation, har været et aktivt bibliotek- og videncenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.
Kvinfo har en stor forskelligartet brugergruppe, har samlet en fantastisk bogsamling, har et unikt netmagasin, udarbejdet et netkvindelitteraturleksikon, har arbejdet konkret med at skabe dialog globalt med kvinder i nye demokratier i Mellemøsten, samt haft en fantastisk mentor/mentee-ordning, hvor udenlandske kvinder får god støtte til integration i Danmark med en masse frivillige. Det skal ikke lykkes Regeringen at bryde hele dette fantastiske arbejde ned.
Feministisk Forandring kræver, at Regeringen, Kulturministeren og hendes kolleger fra de tre partier i Regeringen trækker forslaget tilbage. Vi sætter vores lid til, at alle partier i Folketinget bakker op om at bevare Kvinfo.
Vedtaget på Feministisk Forandrings generalforsamling den 23. marts 2017.