Årsmøde & generalforsamling onsdag den 31. marts 2022 kl. 19. – 21.30

Sted og program meddeles i den tilsendte invitation
Vi glæder os meget til, at vi kan se hinanden i virkeligheden og ikke som sidste år på skærmen!
Årsmødets indhold er sin sidste planlægningsfase og meldes ud sammen med stedet for mødet.
Herefter tager vi hul på alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:Valg af dirigentValg af referentBeretningRegnskab, budget og kontingentFremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogramBehandling af indkomne forslagValg af bestyrelse og suppleanterValg af revisorEventuelt Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen. Der skal nemlig nye til, da tre af de gamle siger tak for denne gang og fortsat bliver i foreningen.
 
Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675. Husk at skrive din emailadr. så du kan modtage nyhedsbreve mm.

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk
 
Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Annelise, Jannie, Helena og Lisbeth 

Voldsobservatoriets udtalelse om gensidig vold -indlæg fra Kvinderådet

20 Februar 2018 
Originalt indlæg fra: http://www.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet/voldsobservatoriets-udtalelse-om-gensidig-vold

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Det nationale Voldsobservatorium er et forum af forskere og praktikere, der alle  arbejder med kønsrelateret vold. Observatoriet har på sit møde den 6. februar behandlet rapporten om gensidig vold og den på mødet nedsatte gruppe af voldsforskere udtaler følgende:

Nej, kvinder er ikke mere voldelige end mænd

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet for ligestillingsminister Karen Elllemann, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Rapportens påstande er også begyndt at dukke op i den offentlige debat og i behandler- og uddannelseskredse.

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal  (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at langt flere kvinder end mænd angiver at være udsat for partnervold.

3 gange så mange kvinder som mænd i alderen 16-74 år angiver at have været udsat for fysisk vold fra nuværende eller tidligere partner

6 gange så mange kvinder som mænd kontakter årligt en skadestue pga. udsættelse for vold fra en partner

928 kvinder mod 146 mænd politianmeldte vold fra person med samme bolig i perioden 2008-2009

Rapporten om gensidig vold bygger i høj grad  på ældre amerikanske undersøgelser af, hvordan vold indgår i parforholdskonflikter. Mange af disse undersøgelser omfatter ikke-repræsentative grupper (studerende, folk der melder sig på nettet). Samtidig benyttes en skala for måling af vold, der eksempelvis ikke medtager seksuel vold eller vold fra ekspartnere. Det betyder, at rapportens konklusioner ikke kan generaliseres, sådan som det er sket i de danske medier.

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder. Der er ingen uenighed blandt voldsforskere – inklusive rapportens forfattere – om, at det primært er kvinder, der udsættes for den grove vold af mænd, når vi taler partnervold. Når køn er et element i voldsproblematikken, bør køn selvfølgelig indgå som aktiv komponent i både forskning og målrettede indsatser for at mindske vold i parforhold.

På arbejdsgruppens vegne

Arushma Imran Naqash, læge

Bo Wagner Sørensen, forsker, phd

Bodil Maria Petersen, lektor emerita

Eva Bertelsen, forsker/ekstern lektor

Inge Henningsen, statistiker

Karin Helweg-Larsen, speciallæge

 

Kontakt

Inge Henningsen

Ingehenningsen67@gmail.com

61698504

Det Nationale Voldsobservatorium er forankret i Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium. Koordinering af Det Nationale Voldsobservatorium foretages af Kvinderådet

Invitation til generalforsamling

Nyhedsbrev januar 2020

Generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts, 2020
Der er generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts kl. 18 i Studiestræde 24 Store mødelokale 1.sal i København.

Det er 5 års fejring af Feministisk Forandring, så vi starter med mad (egenbetaling) og derefter et spændende oplæg af Lise Lotte Hansen, RUC, om filosoffen Nancy Frasers nye skrifter om feminisme for 99 pct. Desuden kommer vi med et politikpapir om ’vold mod kvinder’, opsamling fra medlemsmødet 8.2. og så alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab, budget og kontingent
  5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen.

Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk

Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Runa, Annelise, Jannie og Lisbeth

Årsmøde og generalforsamling torsdag den 23. marts

Medlemmer kan deltage i årsmøde og generalforsamling torsdag den 23. marts i Verdenskulturcentret, Nørre Alle 7, København N. Vi starter med dejlig mad fra ”Send flere krydderier” (egenbetaling) og derefter årsmøde,. På årsmødet vil vi tage beslutninger om foreningens politikker: Feministisk økonomi, borgerløn og arbejdstid. Kriminalitet, seksualitet, socialpolitik, prostitution og kriminalisering. Feministisk aktivisme, antiracisme og minoritetspolitik. Feminisme og valg til Folketinget og kommunalråd. Der kommer sikkert flere emner på banen. Meld dig ind i foreningen, bliv eventuelt medlem af en aktivismegruppe eller ta’ initiativ til en ny gruppe. Aktive medlemmer er foreningens overlevelse.  

Rødstrømperne fortalte om “dengang” i 70´erne og 80´erne – dialog om aktivisme den 19. januar

I Kvindehuset, Gothersgade 37 i København fortalte fire rødstrømper om deres deltagelse i aktivisme dengang og nu for ca. 90 lyttede unge og ældre kvinder, som kommenterede og deltog aktivt i diskussionerne.

Anledningen var, at medlem af Feministisk Forandring og rødstrømpe Birthe Marker netop er fyldt 80 år, og derfor inviterede Feministisk Forandring til dialog om aktivisme dengang og nu.

En mulig opfølgning af denne succes er et arrangement om basisgrupper, kontakt os på info@feminitiskforndring.dk eller se på vore facebook-side for yderligere oplysninger.

En invitation til et kommende møde om prostitution den 9. februar

Et møde om prostitution den 9. februar 17.00 – 19.00 i Kvinderådets Lokaler, Niels Hemmingsens Gade 10 i København. Mødet ligger i forlængelse af et symposium, vi holdt i november 2015, derfor kan man modtage rapporten fra symposiet ved at henvende sig til Feministisk Forandring info@feministiskforandring.dk.

Vi vil gerne diskutere, hvordan vi kan forholde os til politikken på prostitutionsområdet herhjemme blandt andet med udgangspunkt i CEDAW konventionen (nemlig Konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder). Til mødet er dels inviteret deltagerne på symposiet, dels nogle få andre på forhånd. Der er begrænset plads, så tilmeld dig via info@feministiskforandring.dk. Deltagelse  er efter ”først-til-mølle-principper”. Som udgangspunkt for vores fælles diskussion opfordrer vi deltagere til at  læse et udkast til en kronik, som Bodil Pedersen og Inge Henningsen arbejder på lige nu.  Den får du, hvis du deltager, når du kontakter Feministisk Forandring.

Venlig hilsen Bodil Pedersen, Inge Henningssen og Kirsten Grønbæk