I et samfund, hvor pengeøkonomien er blevet gjort til det vigtigste af alt, er det af absolut nødvendighed for feminister at beskæftige sig med økonomisk teori og politik. I FØ-gruppen læser og diskuterer vi feministisk økonomi. Formålet er at kunne kvalificere kritikken af den gældende økonomiske politik og udvikle en alternativ, der hviler på et feministisk grundlag. Vi har læst Katrine Kielos, Margunn Bjørnholt og været omkring artikler om sårbarhed og økologi-feminisme.  Vi har diskuteret dagpengereformer, omsorgsarbejde, det gode arbejde, borgerløn, miljø/klima, ligestilling, velfærdsstat, den danske model og hvilke problematikker, der kan opstå, når man skal regulere de fælles goder til alles bedste. 

Vi har også udarbejdet et forslag til Feministisk Forandrings økonomiske politik, som indledes med vores økonomiforståelse:

’Økonomi forstås almindeligvis som pengeøkonomi. Som de transaktioner der foregår ved køb og salg, som skat og dækning af drift og investeringer. Pengeøkonomien bruges til at værdisætte ting, ydelser og menneskelig handlen. Men pengeøkonomien indeholder ikke alt det arbejde, der skal til for at opretholde et samfund, og det betyder, at det ubetalte omsorgsarbejde usynliggøres i økonomien. Samtidig tillægges det reproduktive arbejde mindre status end det produktive, og det private arbejdsmarked ses som motor for økonomien, mens det offentlige ses som udgift. Denne status ordning og dens konsekvenser tager vi afstand fra. Den bunder nemlig i en forkert forståelse af, hvad der skaber værdi i et samfund og har udspring i den kapitalistiske økonomis individforståelse. Den økonomiske mand (homo-economicus) er uafhængig, rationel og har fokus på egne interesser. Men dette er en forvrænget forståelse af individet, der medvirker til at opretholde samfundets kønsmagtforhold og den ulige fordeling af ressourcer. Individet er nemlig et socialt menneske (homo-socius), og vi er afhængige af hinanden. Det er vi bl.a. fordi sårbarhed er et menneskeligt vilkår. Vi bliver til mennesker igennem omsorg og samarbejde, og vi orienterer os igennem livet mod fællesskaber og fælles normer og værdier. Det betyder, at fællesskaber og samarbejde bliver centrum for menneskelig aktivitet fremfor konkurrence og individuel merit – udnyttelse og udbytning – eller grådighed for den sags skyld.  Og at vi har fokus på omsorg, hvor omsorg skal forstås i bred forstand dvs. omsorg for såvel mennesker og fællesskaber som for kloden.

De ny-liberale strømninger påvirker ikke blot den økonomiske politisk, men også vores værdier og menneskesyn. Derfor har vi planer om konkret aktivisme. En form for dannelsesprojekt for unge, hvor vi tilbyder modbilleder til ny-liberalismen og alternative fortællinger om, hvad det er at være menneske, og hvad der har betydning for vores samfund.

Vil du være med, så kontakt Lise Lotte på lilh@feministiskforandring.dk

 
 
 
Formålet er at kunne kvalificere kritikken af den gældende økonomiske politik og udvikle en alternativ, der hviler på et feministisk grundlag.

 

  • Blev medlem hos Feministisk Forandring

    Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022