Et møde om prostitution den 9. februar 17.00 – 19.00 i Kvinderådets Lokaler, Niels Hemmingsens Gade 10 i København. Mødet ligger i forlængelse af et symposium, vi holdt i november 2015, derfor kan man modtage rapporten fra symposiet ved at henvende sig til Feministisk Forandring info@feministiskforandring.dk.

Vi vil gerne diskutere, hvordan vi kan forholde os til politikken på prostitutionsområdet herhjemme blandt andet med udgangspunkt i CEDAW konventionen (nemlig Konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder). Til mødet er dels inviteret deltagerne på symposiet, dels nogle få andre på forhånd. Der er begrænset plads, så tilmeld dig via info@feministiskforandring.dk. Deltagelse  er efter ”først-til-mølle-principper”. Som udgangspunkt for vores fælles diskussion opfordrer vi deltagere til at  læse et udkast til en kronik, som Bodil Pedersen og Inge Henningsen arbejder på lige nu.  Den får du, hvis du deltager, når du kontakter Feministisk Forandring.

Venlig hilsen Bodil Pedersen, Inge Henningssen og Kirsten Grønbæk

  • Blev medlem hos Feministisk Forandring

    Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022