Prostitution

Prostitionspolitik-FeministiskForandring-marts-2018
Download

Feministisk Forandrings generalforsamling den 15.3.2018

 

Oplæg til Prostitutionspolitik

Papiret er udarbejdet af Bodil Maria Pedersen, Jannie Nielsen Hansen, Anne
Rasmussen, Sofie Gerup Nielsen og Lisbeth Jørgensen.
Gruppen består af forskere og interesserede og har holdt møder i løbet af 2017.

 

Papiret blev præsenteret på fællesmøde i foreningen den 16. september 2017.
Bestyrelsen i foreningen har efterfølgende besluttet at tage det med på
generalforsamling den 15. marts 2018 og gøre papiret til et officielt papir.

Hvis der er interesse blandt foreningens medlemmer, kan papiret danne
grundlag for videre drøftelser og politikudvikling.

Prostitionspolitik-FeministiskForandring-marts-2018

Grundlag:
Vores politiske grundlag bygger på en kritik af kønsmagtstrukturer i personlige
relationer, på samfundsniveau og ligeledes på et globalt plan.
Vi er en politisk bevægelse, der bygger på en feministisk samfundsforståelse, hvor ligeværd, solidaritet og retfærdighed er de bærende værdier.
Da prostitution er et alvorligt ligeværdsproblem, som har store og alvorlige
konsekvenser i forhold til vores menneske(kvinde-)syn, arbejder vi for at få indført Den Nordiske Model, hvor sexkøberen kriminaliseres.

For at dette skal lykkes optimalt, skal der medtænkes oplysning, gode exitordninger, og ikke mindst en ændring af vores samfund, som indebærer, at der bliver andre reelle valg at tage.
Vi vil bekæmpe den lokale, globale og ofte kriminelle varegørelse af menneskers- og her især kvinders kroppe – som sexindustrien udgør.

Forslag:
Bestyrelsen anbefaler, at papiret godkendes og vi anbefaler, at Feministisk
Forandring indgår samarbejde med andre grupper og foreninger der arbejder
målbevidst og aktivt for dette.
Feministisk Forandring, den 7. februar 2018

Scroll to Top