Grupper

I Feministisk Forandring

Feministisk Forandrings struktur

• Feministisk forandring er en forening med en årlig generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen for næste år.
• Vi har vedtægter (se dette afsnit)
• I 2023 blev bestyrelsen nedsat som følger: Inge Henningen, Randi Theil, Kirsten Skafte, Jannie
Nielsen, Lisbeth Jørgensen, Helene Berglund og Marianne Bruun.
• Arbejdsfordelingen blev vedtaget på et efterfølgende
bestyrelsesmøde.
• Kasserer: Kirsten Skafte. Revisor: Annelise Rasmussen.
• Kvinderådet. Feminstisk Forandring er medlem af Kvinderådet og deltager
i to årlige repræsentantskabsmøder. Vi har 3 pladser til de to repræsentantskabsmøder årligt.

Scroll to Top