Køn og identitet

I foråret har vi tre gange læsekreds med fordskellige nye feministiske (radikalfeministiske) bøger.

  • Om könnets existens – tanker om den nya syn på kön. Kajsa Ekis Ekman. 2021
  • Varat ock varan. Prostitution, surrogatmödreaskap och den delade människan. Kajsa Ekis Ekman 2010
  • Material girls. Why Reality Matters for Feminism. Kathleen Stock. 2022

Kontakt info@feministiskforandring.dk for at melde dig til.

xx
Scroll to Top