Læsegruppen

Feministisk Forandrings læsekreds om feministisk teori. Studiekredsen foregår i København i efteråret 2023 og holder møder 3. mandag i måneden.

Kredsen bruger feministisk pædagogik og er kun for kvinder.

Mandag den 18. september klokken 18.30-20. Kajsa Ekis Ekman. Varat och varan. (2010) Afsnittet om Surrogatmödreskap, 133-193.

Mandag den 16. oktober 18.30-20. Kajsa Ekis Ekman. Om könnets eksistens. 2021.

Mandag den 20. november 18.30-20. Kathlen Stock: Material Girls: Why Reality Matters for Feminism. 2021

Nærmere om tid og sted, når tiden nærmer sig. Der er tilmelding via foreningens mail: info@feministiskforandring.dk

xx
Scroll to Top