Nyhedsbrev januar 2020

Generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts, 2020
Der er generalforsamling/årsmøde onsdag den 25. marts kl. 18 i Studiestræde 24 Store mødelokale 1.sal i København.

Det er 5 års fejring af Feministisk Forandring, så vi starter med mad (egenbetaling) og derefter et spændende oplæg af Lise Lotte Hansen, RUC, om filosoffen Nancy Frasers nye skrifter om feminisme for 99 pct. Desuden kommer vi med et politikpapir om ’vold mod kvinder’, opsamling fra medlemsmødet 8.2. og så alt det sædvanlige i en generalforsamling nemlig:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Regnskab, budget og kontingent
 5. Fremlæggelse og behandling af forslag til arbejdsprogram
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Vi håber, du har lyst til at deltage!

Du kan også overveje, om det er noget for dig at være med i bestyrelsen.

Hvis du har glemt at betale kontingent til foreningen, så kan du nå det endnu: 50 kr. for stud/ledig/pensionist og 150 kr. for andre til 5328 – 249675

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så meld dig på mail: info@feministiskforandring.dk

Mange feministiske hilsner fra bestyrelsen i Feministisk Forandring: Lise Lotte, Anne Margrete, Runa, Annelise, Jannie og Lisbeth

 • Blev medlem hos Feministisk Forandring

  Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022