Kalender

Kære medlem af Feministisk Forandring!
Du indkaldes hermed til årets generalforsamling
Onsdag den 29. marts 2023, kl. 17 – 19.30
Mødet holdes i Enhedslistens lokale, Studiestræde 24, 1. over gården, Kbh. K.
Der bliver lavet lidt mad til os, så tilmeld dig meget gerne senest den 22. marts på
info@feministiskforandring.dk så vi ved hvor mange vi bliver!
Alma Bekturganova Andersen vil indlede med en times temadebat om Kvinder og krig
og Kirsten Skafte vil facilitere en snak om hvordan FF kan involvere sig?
Læs gerne artiklen Putins krig mod kvinder.
Herefter går vi i gang med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Beretning v/bestyrelsen suppleret af arbejdsgrupperne; Feministisk Økonomi, 55+ og
Identitets- og surrogasigruppen
4) Regnskab, budget og kontingent (se nedenfor)
5) Fremlæggelse og behandling af arbejdsprogram (se nedenfor)
6) Behandling af indkomne forslag (se nedenfor)
7) Valg til bestyrelsen og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.
Til punkt 4) kan vi fortælle at vi tænker at indstille en kontingentforhøjelse fra 50 til 100 kr.
om året for studerende, ledige og pensionister og en kontingentforhøjelse fra 150 til 200 kr.
om året for øvrige.
Til punkt 5) håber vi at alle vil bidrage med ønsker og ideer til Feministisk Forandrings virke
det kommende år – ikke mindst til hvordan vi få flere medlemmer .
Til behandling under punkt 6) medsendes et forslag til ændring af vedtægterne. Vi har
formuleret en tekst der udfolder vores vision for den feministiske forandring. Visionen er
tænkt som et supplement til det eksisterende formål, jf. vores vedtægter som du kan finde
på hjemmesiden.
Ændringsforslag med markering af linjenummeret skal sendes til
info@feministiskforandring.dk senest den 1. marts!
Det samme gør sig gældende for evt. andre forslag man ønsker behandlet på
generalforsamlingen.
På herligt feministisk gensyn!
De bedste hilsener
Jannie, Kirsten, Bodil, Inge, Helena, Lisbeth, Randi og Marianne

Scroll to Top