Feministisk Forandring – fra fødsel til nu

Starten gik let

Den 16. marts 2015 indkaldte Annelise og Lise Lotte til et møde i København. Efter flere års tilløb havde vi besluttet at tage chancen og finde ud af, om der var andre end os, der syntes, at der var behov for en feministisk politisk bevægelse. Ideen udsprang af Mainstreamingsnetværket af 2005’s arbejde med at påvirke politikerne i Folketinget og embedsværket i de forskellige ministerier til at tage ligestillingslovens artikel 4 alvorligt. Der står, at det offentlige skal aktivt arbejde for ligestilling i Danmark. Der var meget få resultater af dette arbejde. Nogle af netværkets medlemmer syntes, at der også skulle være noget udadvendt aktivisme, som kunne føre til mere ligestilling og feminisme. Der var stor spænding om, hvor mange, der ville komme. Knapt 40 kvinder, unge og gamle, mødte op og støttede ideen om en feministisk organisation og foreningen Feministisk Forandring var dermed født. Der blev nedsat en bestyrelse, vedtaget vedtægter og kontingent. Foreningen var hermed en del af det danske samfund med cvr-nr., bankkonto og facebookgruppe.

Aktiviteterne begynder

Allerede i maj måned blev der afholdt et offentligt møde i København med den norske forsker Margunn Bjørnholt om feministisk økonomi. Det var en stor succes med mange deltagere og stor diskussionslyst. Første fællesmøde i foreningen blev annonceret i maj måned, hvor feministisk økonomi som begreb blev diskuteret og den første politik på området blev nedskrevet., På mødet blev der også lagt op til, at foreningen skulle male banner og deltage i optoget i København for fejringen af 100 året for kvinders stemmeret. Vi gik med to flotte bannere, malet på gamle lagner. ”Feminism is cool” og ”Rose med den knyttede næve”. Flere sluttede sig til os, så vores første fejring blev flot.

I juni var vi aktive igen.  Denne gang på Bornholm, hvor vi var til Folkemøde og havde fået et slot i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt. Vi præsenterede vores oplæg til økonomisk politik og to politikere, Gunvor Wibroe forkvinde for socialdemokratiets ligestillingsudvalg og Morten Riis kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Bornholm, fortalte om, hvad de mente om feministisk økonomi og om deres respektive partiers ligestillingspolitik. Der var et fyldt telt. Allerede senere på sommeren, i august 2015, blev banneret ”Feminism is cool” luftet igen. Det var ved Priden, som man kan se på billedet på forsiden af vores site. FF støtter Priden og arbejdet med at skabe et inkluderende og mangfoldigt samfund.

Folketingsvalget i juni 2015 gik ikke upåagtet hen over foreningen, og i august fik foreningen arrangeret til møde med det nye parti i Folketinget, nemlig Alternative. To fra bestyrelsen havde møde med Uffe Elbæk og Carolina Bejer om ligestilling og feminisme set fra Folketinget. Særlig Uffe Elbæk var interesseret i at høre, hvad foreningen havde af bud på aktivisme. Vi kunne kun sige, at mange gerne ville ”ned i maskinrummet” og selv være med til at forme en forening. Ikke kun være medlem af noget etableret.

Medlemmer og aktivisme går hånd i hånd

Efteråret blev indledt med et åbent bestyrelsesmøde og senere på efteråret i november blev afholdt et fællesmøde i Verdenskulturcentret på Nørrebro i København. Vi har været så heldige at få en partnerskabsaftale med centret, så vi kan bruge deres lokaler til møder, event m.v. På fællesmødet var der livlig debat om foreningens fremtid. Forslag om at nedsætte aktivismegrupper blev vel modtaget, og der blev nedsat følgende grupper: InterAct (arbejde med intersektionalitet), Gadefeminister (arbejder med aktivisme), 55+gruppen (samler ældre feminister), Økonomisk feministisk aktivismegruppe og Feministisk kultur/kunstgruppe. Grupperne er beskrevet selvstændigt på sitet.

Et-året blev fejret og foråret fik synlig aktivisme

Det blev tidligt besluttet i bestyrelsen, at 1 året for foreningen skulle fejres med en fest. Så lørdag den 12. marts blev der ud over generalforsamling også inviteret til fejring af et året med mad, taler og musik i Verdenskulturcentrets cafe.  Generalforsamlingen blev afholdt på sædvanlig vis, hvor medlemmerne hørte om aktiviteter i løbet af året, regnskab, samt hvad der kunne komme på tale i det kommende år. Derefter gik folk ned i cafeen og hyggede sig. En rigtig god dag og aften med fantastisk underholdning af Karina Willumsen og Linda Nørgaard, tale af Dzenana Secic Colo fra Verdens Kvinder og musik ved Kapow. Konferencier for det hele var Yanaba Rymark Sankoh.

I maj måned var der den store internationale kvindeforsamling ”Women deliver” i København. FF deltog aktivt i NGO-møderne under ”Talk Town” i København, en flot pendant til den officielle konference. Vi havde feministisk citatquiz, som mange havde det sjovt med. Flotte T-shirts med ’Feminisme er magtkritik’ print var præmien. Gadefeministerne stod for eventet og tak for det. Vi har trykt flere T-shirts, de kan købes. 

Folkemødeaktiviteterne for 2016 var allerede i gang, og foreningen var så heldig at få plads i Civiltinget, et telt på Folkemødet for små fattige foreninger. Vi havde et fyldt telt og et panel, som gav input til ”En feministisk solidaritetskanon”. Fire forskellige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund gav deres bud på solidaritet og feminisme. Integration og solidaritet bliver der arbejdet videre med i foreningen. Tak til Özlem Cekic, Khaterah Parwarni, Jean Petersen og Alma Bekturganova Andersen for inspirerende oplæg og debat.

 
 
 
(Citat)Formålet er at kunne kvalificere kritikken af den gældende økonomiske politik og udvikle en alternativ, der hviler på et feministisk grundlag.

FF er de aktive, så bliv aktiv og vær med til at skabe en feministisk fremtid!

Efterårets fællesmøde blev afholdt i september, hvor aktivismegrupperne fremlagde visioner for deres arbejde og fik feedback og gode ideer, som der nu arbejdes videre med. GadeFeministerne har lavet nyt banner med teksten: Kom ind i kampen, med Feministisk Forandring. Banneret blev luftet ved demonstration den 4. oktober 2016 ved Folketingets åbning. Parolen var kamp mod ulighed og fattigdom samt protest mod forringelse af kontanthjælpssystemet.

Som I kan se har Feministisk Forandring ikke ligget på den lade side. Dertil har bestyrelsen holdt jævnlige møder, og koordinerer, igangsætter og lægger op til politiske debatter.

Denne historieskrivning af afsluttet den 1. december 2016 og vil blive løbende opdateret på hjemmesiden.

Vi siger tak til alle de mange, der på forskellig vis har hjulpet os. For en lille fattig forening som vores er det guld værd. Og giver samtidig tro på, at der er andre end os, som tror på , at samfundet har brug for Feministisk Forandring.

 

Tak til 

HK-Kbh for lån af lokale og for beværtning til det stiftende møde.

3F (Jane Korczak) for tryk af brochure om FF til uddeling på demonstrationer og møder.

DFS for at give os en gratis plads i deres telt på Folkemødet.

Verdenskulturcentret på Nørrebro og Verdens Kvinder i Danmark for en god samarbejdsaftale om brug af lokaler.

Karina Willumsen, Linda Nørgaard, Dzenana Secic Colo og Yanaba Rymark Sankoh for bidrag til vores 1-årsfest.

Kvindernes Bygningsfond for bevilling til denne hjemmeside.

Fotograf Lone Israelsen for flotte fotos.

Kajsa Bentzon for logo.

Bryndis Thorsteinsdottir for arbejdet med dette site.

  • Blev medlem hos Feministisk Forandring

    Medlemskab
Top

Tak til:  

info@Feministiskforandring.dk
© 2022