Velkommen

VELKOMMEN TIL FEMINISTISK FORANDRING

Foreningens navn er Feministisk Forandring (FF).

Feministisk Forandring vil et retfærdigt, solidarisk inkluderende, ligestillet og mangfoldigt samfund. Vi vil et samfund med mere omsorg for kloden, for hinanden, for os selv og vores fællesskaber !

Vores feminisme er et opgør med udbytning, udnyttelse, grådighed og misbrug af mennesker og natur. Den er et opgør med patriarkalske strukturer og den er et opgør med den neoliberale politiks stræben efter vækst og profitmaksimering !

Vi vil en feministisk økonomi !

Vores feminisme hviler på lighedens, solidaritetens og demokratiets idealer.
Og vi arbejder for at samfundets indretning
skal sikre lige muligheder og grundlæggende menneskerettigheder for alle !

Den er et opgør med sexisme og diskrimination på baggrund af køn, farve, kultur, religion og seksuel orientering, og alle andre former for minorisering. Vores feminisme står på skuldrene af kampen for kvinders frigørelse !

Vores feminisme er nøglen til mellemmenneskelig ligeværdighed og miljømæssig bæredygtighed. Den er et opgør med materiel vækst og ukritisk udnyttelse af jordens ressourcer !

Vi sætter reproduktion over produktionens interesser. Reproduktion af liv, trivsel og bæredygtig vækst må aldrig underlægges simple markedskræfter. Feministisk økonomi er vækst i omsorg, forpligtende fællesskaber, respekt for liv, natur og miljø og et udfoldet deltagerdemokrati med plads til alle. Feministisk økonomi vægter betydningen og værdien af kvinder og mænds reproduktive arbejde !

Feministisk Forandrings vedtægter finder du

HER

Scroll to Top